Резюме с изложением оснований для включения в перечень

Постоянные идентификационные номера Имя Дата размещения на веб-сайте
QDi.271 ARIF QASMANI 14 September 2009
QDi.356 AQSA MAHMOOD 28 September 2015
QDi.283 ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI 20 July 2010
QDe.142 ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS-SUDAN 26 June 2014
QDe.135 ANSAR EDDINE 20 March 2013
QDe.143 ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T) 23 September 2014
QDe.098 ANSAR AL-ISLAM 19 November 2010
QDe.145 ANSAR AL CHARIA DERNA 19 November 2014
QDe.146 ANSAR AL CHARIA BENGHAZI 19 November 2014
QDi.419 ANJEM CHOUDARY 15 October 2018
QDi.348 ANGGA DIMAS PERSHADA 13 March 2015
QDi.241 ANGELO RAMIREZ TRINIDAD 7 May 2009
QDi.331 ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE 23 September 2014
QDi.336 ANAS HASAN KHATTAB 23 September 2014
QDi.361 AMRU AL-ABSI 29 September 2015
QDi.250 AMOR MOHAMED GHEDEIR 28 January 2009
QDi.426 Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla 21 May 2020
QDi.002 AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN 10 January 2011
QDi.425 AMADOU KOUFA 4 February 2020
QDi.229 ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED 6 April 2009
QDi.196 ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI 8 April 2011
QDi.384 Ali Musa al-Shawakh 29 February 2016
QDi.423 ALI MAYCHOU 14 August 2019
QDi.353 ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI 10 April 2015
QDi.408 Alexanda Amon Kotey 20 July 2017
QDe.129 AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) 19 January 2010
QDe.115 AL-QAIDA IN IRAQ 28 March 2011
QDe.004 Al-QAIDA 7 October 2011
QDe.137 AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT 14 May 2014
QDe.157 AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE 6 March 2018
QDe.002 AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI 7 April 2011
QDe.106 AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) 30 October 2009
QDe.105 AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) 30 October 2009
QDe.114 AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH 30 October 2009
QDe.113 AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH 30 October 2009
QDe.112 AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH 30 October 2009
QDe.110 AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH 30 October 2009
QDe.116 AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) 30 October 2009
QDe.104 AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) 30 October 2009
QDe.109 AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION 30 October 2009
QDi.150 AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE 8 April 2011
QDe.121 AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL 6 April 2009
QDe.005 AL RASHID TRUST 7 September 2010
QDe.141 AL MOURABITOUN 2 June 2014
QDe.140 AL MOULATHAMOUN 2 June 2014
QDe.139 AL MOUAKAOUNE BIDDAM 2 June 2014
QDe.111 AL HARAMAIN: ALBANIA BRANCH 30 October 2009
QDe.107 AL FURQAN 19 November 2010
QDi.276 AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH 11 March 2010
QDi.365 AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV 2 October 2015