Резюме с изложением оснований для включения в перечень

Постоянные идентификационные номера Имя Дата размещения на веб-сайте
QDi.081 RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH 16 September 2009
QDe.105 AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) 30 October 2009
QDe.109 AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION 30 October 2009
QDi.086 MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN 30 October 2009
QDi.228 MOHAMMED AL GHABRA 30 October 2009
QDe.104 AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) 30 October 2009
QDe.114 AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH 30 October 2009
QDe.113 AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH 30 October 2009
QDe.112 AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH 30 October 2009
QDe.106 AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) 30 October 2009
QDe.111 AL HARAMAIN: ALBANIA BRANCH 30 October 2009
QDe.116 AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) 30 October 2009
QDe.110 AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH 30 October 2009
QDi.186 ABU RUSDAN 30 October 2009
QDi.075 ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA 24 November 2009
QDi.129 DJAMEL MOUSTFA 14 December 2009
QDe.089 MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP 14 December 2009
QDe.129 AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) 19 January 2010
QDi.092 MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI 25 January 2010
QDi.149 NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI 27 January 2010
QDi.122 PARLINDUNGAN SIREGAR 23 February 2010
QDi.126 YUNOS UMPARA MOKLIS 23 February 2010
QDi.177 HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI 23 February 2010
QDi.123 YASSIN SYAWAL 23 February 2010
QDi.111 AGUS DWIKARNA 23 February 2010
QDi.277 GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH 11 March 2010
QDi.276 AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH 11 March 2010
QDi.278 MUTHANNA HARITH AL-DARI 25 March 2010
QDi.279 MOHAMED BELKALEM 22 April 2010
QDi.280 TAYEB NAIL 22 April 2010
QDi.282 QASIM YAHYA MAHDI AL-RIMI 11 May 2010
QDi.283 ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI 20 July 2010
QDe.130 HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI 6 August 2010
QDe.011 LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP 23 August 2010
QDe.118 LASHKAR-E-TAYYIBA 23 August 2010
QDi.216 ABDULLAH ANSHORI 7 September 2010
QDi.141 MAXAMED CABDULLAAH CIISE 7 September 2010
QDe.009 ISLAMIC ARMY OF ADEN 7 September 2010
QDi.037 ABDUL RAHMAN YASIN 7 September 2010
QDe.003 EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD 7 September 2010
QDe.099 ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) 7 September 2010
QDi.001 Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan 7 September 2010
QDi.056 MOHAMMED TUFAIL 7 September 2010
QDi.029 RI’AD MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI 7 September 2010
QDe.101 SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) 7 September 2010
QDi.152 SAIFI AMMARI 7 September 2010
QDi.055 MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN 7 September 2010
QDe.119 ISLAMIC JIHAD GROUP 7 September 2010
QDe.012 MAKHTAB AL-KHIDAMAT 7 September 2010
QDi.028 AHMED KHALFAN GHAILANI 7 September 2010