United Nations United Nations

Languages

ACABQ Secretariat

الأمين التنفيذي

   Shari Klugman   Tel. 212-963-7456, Office CB-0169

   

نائب الأمين التنفيذي

   Adrian Hills    Tel. 917-367-8663, Office CB-0170

   

كبير موظفي التنظيم الإداري

   Neeru Dayal   Tel. (212) 963-0961, Office CB-0167D

   Xiaoyi Li   Tel. (212) 963-2276, Office CB-0167F

   

موظفو التنظيم الإداري

   Paul Rwakibale   Tel. (917) 367-7052, Office CB-0167C

   Gwendolyn Chellam   Tel. (212) 963-2793, Office CB-0167I

   Sabine Schweizer  Tel. (212) 963-7296, Office CB-0167K

   Amita Sharma   Tel. (917) 367-7062, Office CB-0167G

   Marc Vaucher  Tel. (917) 367-4279, Office CB-0167B

   

مساعد شخصي للرئيس

   Dolores Redding   Tel. 212-963-5766, Office CB-0167E

   

المساعدون الإداريون

   Jutta Rating   Tel. 212-963-8110, Office CB-0167J

   Beana Cruz   Tel. 212-963-0677, Office CB-0167A