Ukulima

  • Factory worker in Ethiopia explaining tractor use to colleagues.
    Serikali na wafanyabiashara sharti wazidishe uwekezajai katika sekta hii